Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια υλοποίησης των δεσμεύσεων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ σε σχετικό συμφωνητικό συνεργασίας της με το ΥΠΕΘΑ, προβλέπεται :

1. Η πρόσληψη από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, κατ' έτος, πέντε (5) αριστούχων αποφοίτων προπτυχιακού επιπέδου (και όχι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού) Ελληνικών Πανεπιστημίων, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή τμήματος, με ευθύνη-αρμοδιότητα της Τράπεζας για την τελική επιλογή , οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν συνολικά και αποκλειστικά τα εξής κριτήρια:

α. Να είναι τέκνα εν ενεργεία ή εν αποστρατεία στρατιωτικών.

β. Να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ (8,5 και άνω).

γ. Το αντίστοιχο δικαιολογητικό (Πτυχίο ή Βεβαίωση Σπουδών) να έχει εκδοθεί τα δύο (2) τελευταία έτη (από 22/6/2014 έως 22/6/2016).


2. Η παροχή Χρηματικού Βραβείου σε αριστούχους μαθητές των Παραγωγικών Σχολών των ΕΔ οι οποίοι έχουν ορκισθεί Αξιωματικοί ή Υπαξιωματικοί κατά τη χρονική περίοδο από 22/6/2016 έως 23/6/2017. Το συνολικό χρηματικό ποσό που διατέθηκε στο ΥΠΕΘΑ για διανομή στους δικαιούχους, είναι δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00€).


3. Περισσότερες πληροφορίες θα κοινοποιηθούν μόλις διατίθενται.

Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

ΧΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Με διαταγή του ΓΕΕΘΑ (εδώ), όλες οι εκτός Στρατοπέδων Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις, όλων των Κλάδων (Σ-Ν-Α) είναι διαθέσιμες στους εε και εα Στρατιωτικούς και τα Μέλη των οικογενειών τους, εφόσον αυτοί φέρουν Δελτίο Ταυτότητας Στρατιωτικού ή Αποστράτου ή Ενιαία Κάρτα Εισόδου.
 

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ


Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ), εξέδωσε ανακοίνωση μετά την Κυβερνητική πρόταση για Συνταγματική Αναθεώρηση και ΚΑΛΕΙ τα μέλη της να συμμετάσχουν στην κατάθεση σχετικών προτάσεων.

Λεπτομέρεις ΕΔΩ και στο Παράρτημα.


Το Σύνταγμα της Επιδαύρου

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Λειτουργία πισίνας Θερινής ΛΑΦ Β-Α-Ν

 Η πισίνα της Θερινής ΛΑΦ λειτουργεί από 21 Ιουν 2017.

Δικαίωμα χρήσης έχουν τα οικονομικώς τακτοποιημένα Μέλη των ΛΑΦ

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

ΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Η Ιη ΜεραρχίαΠεζικού "Σμύρνη" θα γιορτάσει την «Ημέρα της Οικογένειας των Στρατιωτικών», την Κυριακή 18 Ιουνίου 2017, στον υπαίθριο χώρο της Θερινής ΛΑΦ Βέροιας – Αλεξάνδρειας - Νάουσας, με ταυτόχρονη διεξαγωγή διαγωνιστικών παιγνίων για μικρούς και μεγάλους (διελκιστίνδα, τσουβαλοδρομίες, κρυμμένο θησαυρό, σκοποβολή κά.).  

Η εκδήλωση θα αρχίσει την 10.55 πμ ώρα.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των μελών των οικογενειών σε θέματα μέριμνας προσωπικού και οικονομικά, για τις δραστηριότητες του Σχηματισμού, για τρέχοντα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, καθώς και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των οικογενειών του υπηρετούντος προσωπικού.


Η Ι ΜΠ έχει την ευγενή καλοσύνη να προσκαλέσει στην εκδήλωση και τις οικογένειες των Στελεχών - Μελών της ΕΑΑΣ. 

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν, παρακαλούνται να παρευρεθούν με τις οικογένειές τους, μη εξαιρουμένων των εγγονών, ΕΓΚΑΙΡΑ, ώστε η έναρξη να γίνει απρόσκοπτα την 10:55ω.